• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Akardit

Obchodní název:   Akardit
Chemický název:   3-Methyl-1,1-difenylmočovina
CAS:   13114-72-2
ES:   236-039-7
Další názvy látky:   N´-Methyl-N,N-difenylmočovina
Sumární vzorec:  

C14H14N2O

Strukturni vzorec:   Akardit
Molekulová hmotnost:   226.27
Všeobecný popis:  

bílý až našedlý krystalický prášek, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

 
Vzhled   bílý až našedlý prášek    
Bod tání   170°C - 172 °C    
Vlhkost   max 0,1 %    
Popel   max. 0,1 %    
Obsah chloridů   max. 0,02 %    
pH   6,5 - 7,5    
Obsah difenylaminu (TCL)   max. 0,1%    
Velikost částic 1,4 mm   100 %

Skladování

Skladovat v původních uzavřených obalech na místech suchých, chladných, chráněných před přímými vlivy povětrnosti (světlo, žár, mráz a vlhkost).

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024