• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Farmacie / Mitoxantron hydrochlorid

Mitoxantron hydrochlorid

Výroba Mitoxantronu v Synthesii má více než 10letou tradici. I přes rychlý vývoj v oblasti léčení rakoviny si Mitoxantron udržuje pozici mezi předními léčivy při léčbě určitých typů rakoviny. Mitoxantron je chemoterapeutický lék používaný při léčbě rakoviny, jako je leukémie a rakovina prsu. Tento lék patří do skupiny, známé jako cytotoxické nebo protinádorové. Další aplikace jsou například pro redukci neurologických postižení a počtu klinických relapsů u pacientů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Mitoxantron je využíván při léčbě nehodgkinských lymfomů a rakoviny prostaty.

Nabízíme vysoce kvalitní produkt – USP, PhEUR. Výroba probíhá v přísných podmínkách GMP. Našim zákazníkům nabízíme plnou registrační podporu (DMF), promptní dodávky a široký zákaznický servis.

 

 
Obchodní název:   Mitoxantron hydrochlorid
Chemický název:   1,4-Dihydroxy-5,8-bis{[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino}-9,10-antracendion dihydrochlorid
CAS:   70476-82-3
ES:   274-619-1
Další názvy látky:   1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]antrachinon dihydrochloride
Sumární vzorec:  

C22H28N4O6 . 2 ClH

Strukturni vzorec:   Mitoxantron hydrochlorid
Molekulová hmotnost:   517.40
Všeobecný popis:  

tmavě modrá, krystalická látka, hygroskopická, bez zápachu

 

 

 

Balení

Hnědé skleněné lékovky 25g

 

 

Skladování

Skladovat v původních důkladně uzavřených tmavých sklenicích s vnějším šroubovým uzávěrem při pokojové teplotě.
Chránit před světlem, teplem, vlhkostí a mrazem.
Při dodržení podmínek skladování je doba skladovatelnosti 2 roky.

 

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024