• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Farmacie / Mitoxantron hydrochlorid

Mitoxantron hydrochlorid

Výroba Mitoxantronu v Synthesii má více než 10letou tradici. I přes rychlý vývoj v oblasti léčení rakoviny si Mitoxantron udržuje pozici mezi předními léčivy při léčbě určitých typů rakoviny. Mitoxantron je chemoterapeutický lék používaný při léčbě rakoviny, jako je leukémie a rakovina prsu. Tento lék patří do skupiny, známé jako cytotoxické nebo protinádorové. Další aplikace jsou například pro redukci neurologických postižení a počtu klinických relapsů u pacientů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Mitoxantron je využíván při léčbě nehodgkinských lymfomů a rakoviny prostaty.

Nabízíme vysoce kvalitní produkt – USP, PhEUR. Výroba probíhá v přísných podmínkách GMP. Našim zákazníkům nabízíme plnou registrační podporu (DMF), promptní dodávky a široký zákaznický servis.

 

 
Obchodní název:   Mitoxantron hydrochlorid
Chemický název:   1,4-Dihydroxy-5,8-bis{[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino}-9,10-antracendion dihydrochlorid
CAS:   70476-82-3
EINECS:   274-619-1
Další názvy látky:   1,4-Dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]antrachinon dihydrochloride
Sumární vzorec:  

C22H28N4O6 . 2 ClH

Strukturni vzorec:   Mitoxantron hydrochlorid
Relativní mol. hmotnost:   517.40
Všeobecný popis:  

tmavě modrá, krystalická látka, hygroskopická, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Kvalita vyhovuje požadavkům:   USP   Ph.Eur.
Charakteristika   -   tmavě modrý prášek
Rozpustnost   -   rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v acetonu
Identifikace:   IR spektrum shodné se standardem   IR spektrum shodné se standardem
Identifikace B   -   positivní reakce na chloridy
Obsah aktivní látky v sušině   97,0 - 102,0 %   97,0 - 102,0 %
Chromatografická čistota (HPLC):        
- Suma všech jednotlivých nečistot:   max. 2,0%   max, 2.0%
- Jednotlivé neznámé nečistoty   max. 0,10 %   max. 0,10 %
- Jednotlivé známé nečistoty:        
--nečistota A--nečistota B--nečistota C--nečistota D   max. 1 % - max. 1 % - max. 1 % - max. 1 %   max. 1 % - max. 1 % - max. 1 % - max. 1 %
Obsah vody (K. Fischer)   max. 6,0 %   max. 6,0 %
Obsah alkoholu (ethanol)   max. 1,5 %   max. 1,6 %
Těžké kovy   max. 0,002 %   max. 0,002 %
Bakteriální endotoxiny   < 5,0 IU/mg   < 5,0 IU/mg
Zbytková rozpouštědla (GC):        
- diethylether- aceton- 2-ethoxyethanol- tetrahydrofuran   max. 0,1 % - max. 0,1 % - max. 160 ppm - max. 720 ppm   max. 0,1 % - max. 0,1 % - max. 160 ppm - max. 720 ppm
Ostatní nečistoty (HPLC):        
- LMTX- THA- ATHA- ELR- LTHA   max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 %   max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 % - max. 0,10 %

 

Balení

fotografie balení vitamínu D2

Hnědé skleněné lékovky 25g

Velikost balení 100g (4 lékovky v plechovce) 

 

 

 

Skladování

Skladovat v původních důkladně uzavřených tmavých sklenicích s vnějším šroubovým uzávěrem při pokojové teplotě.
Chránit před světlem, teplem, vlhkostí a mrazem.
Při dodržení podmínek skladování je doba skladovatelnosti 2 roky.

 

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF