• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

m-Tolylisokyanát

Obchodní název:   m-Tolylisokyanát
Chemický název:   1-Isokyanáto-3-methylbenzen
CAS:   621-29-4
ES:   210-676-0
Další názvy látky:   3-Tolylisokyanát|3-Methylfenylisokyanát
Sumární vzorec:  

C8H7NO

Strukturni vzorec:   m-Tolylisokyanát
Molekulová hmotnost:   133.15
Všeobecný popis:  

čirá bezbarvá až nažloutlá kapalina

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024