• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Fosgen

Obchodní název:   Fosgen
Chemický název:   Fosgen
CAS:   75-44-5
ES:   200-870-3
Další názvy látky:   Karbonylchlorid|Chloroformylchlorid|Dichloroformaldehyd
Sumární vzorec:  

COCl2

Strukturni vzorec:   Fosgen
Molekulová hmotnost:   98.92
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024