• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Fosgen

Chemický název:   Fosgen
CAS:   75-44-5
EINECS:   200-870-3
Další názvy látky:   Karbonylchlorid|Chloroformylchlorid|Dichloroformaldehyd
Sumární vzorec:  

COCl2

Strukturni vzorec:   Fosgen
Relativní mol. hmotnost:   98.92
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF