• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Fenylisokyanát

Obchodní název:   Fenylisokyanát
Chemický název:   Fenylisokyanát
CAS:   103-71-9
ES:   203-137-6
Další názvy látky:   Isokyanátobenzen|Fenylester kyseliny isokyanaté|Isokyanatan fenylnatý|Karbanil
Sumární vzorec:  

C6H5NCO

Strukturni vzorec:   Fenylisokyanát
Všeobecný popis:  

bezbarvá až slabě žlutá viskózní kapalina, charakteristického štiplavého zápachu, slzotvorná

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah (GC)   min. 98.0 %    
Ostatní isokyanáty (GC)   max. 2.0 %    
Obsah rozpouštědla   max. 1.0 %  

SkladováníSkladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před vzdušnou vlhkostí.
Skladovat v uzamčených prostorách.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024