• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Polotovary / Pro fosgenaci / 4-Chlorfenylisokyanát

4-Chlorfenylisokyanát

Chemický název:   4-Chlorfenylisokyanát
CAS:   104-12-1
ES:   203-176-9
Další názvy látky:   4-Chlorfenylester kyseliny isokyanaté|p-Chlorfenylisokyanát
Sumární vzorec:  

C7H4ClNO

Strukturni vzorec:   4-Chlorfenylisokyanát
Molekulová hmotnost:   153.57
Všeobecný popis:  

bílá až nažloutlá pevná látka, ostrého štiplavého zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah 4-chlorfenylisokyanátu   min. 99 %    
Obsah 2-chlorfenylisokyanátu   max. 1,0 %    
Obsah toluenu   max. 1,0 %    
Obsah 4,4´-dichlordifenylmočoviny   max. 1,0 %  

Skladování

Skladovat v původních těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před vzdušnou vlhkostí a světlem.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024