• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Methylcentralit

Obchodní název:   Methylcentralit
Chemický název:   1,3-Dimethyl-1,3-difenylmočovina
CAS:   611-92-7
ES:   210-283-4
Další názvy látky:   N,N'-Dimethylkarbanilid|Centralit II|N,N'-Dimethyl-N,N'-difenylmočovina|N,N'-dimethyl-karbanilid
Sumární vzorec:  

C15H16N2O

Strukturni vzorec:   Methylcentralit
Molekulová hmotnost:   241.65
Všeobecný popis:  

bílá až nažloutlá, jemně krystalická látka, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Bod tuhnutí   120,5 - 122,0 °C    
Vzhled   bílý krystalický prášek    
Vzhled taveniny   jasná, čirá tekutina, bez pěny a mechanických nečistot    
Velikost částic 1,4 mm   100 % látky musí být propustné sítem 297 micronů (U.S. standard No.50)    
Hydrolyzovatelné sloučeniny chlóru   negativní    
Kyselost (jako kyselina octová)   max. 0,006 %    
Aminy (jako methylanilin)   max. 0,20 %    
Popel   max. 0,1 %    
Těkavé látky   max. 0,20 %

Skladování

Skladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před přímými vlivy povětrnosti.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024