• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Ethylcentralit / Centralit I

Obchodní název:   Ethylcentralit / Centralit I
Chemický název:   1,3-Diethyl-1,3-difenylmočovina
CAS:   85-98-3
ES:   201-645-2
Další názvy látky:   N,N'-Diethyl-N,N'-difenylmočovina|1,3-Diethyldifenylmočovina|Carbamite|N,N'-diethyl-karbanilid
Sumární vzorec:  

C17H20N2O

Strukturni vzorec:   Ethylcentralit / Centralit I
Molekulová hmotnost:   268.36
Všeobecný popis:  

bílá až slabě zbarvená, krystalická látka, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Teplota tuhnutí   71.5 – 72.5 °C    
Sekundární a terciální aminy   max. 0.1 %    
Zbytek po žíhání   max. 0.1 %    
Hydrolyzovatelné chlorované sloučeniny   max. 0.001 %    
Těkavé složky   max. 0.1 %    
Kyselost (jako HCl)   max. 0.004 %    
Látky nerozpustné v ethanolu   max. 0.05 %    
Obsah vody   max. 0.1 %    
Velikost částic (30 U.S.=0,6 mm)   min. 99,9 %

Skladování

Skladovat v původních uzavřených obalech na místech suchých, chráněných před přímými vlivy povětrnosti.
Skladovatelnost v originálních obalech je 2 roky.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024