• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Kyselina 5-hydroxyisoftalová

Obchodní název:   Kyselina 5-hydroxyisoftalová
Chemický název:   Kyselina 5-hydroxyisoftalová
CAS:   618-83-7
ES:   210-565-7
Další názvy látky:   Kyselina 5-hydroxy-1,3-benzendikarboxylová
Sumární vzorec:  

C8H6O5

Strukturni vzorec:   Kyselina 5-hydroxyisoftalová
Molekulová hmotnost:   182.13
Všeobecný popis:  

bílá krystalická látka, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah 5-HIPA (titračně)   min. 99.0%    
Obsah 5-HIPA (HPLC)   min. 99.8%    
5-Sulfoisoftalová kyselina (HPLC)   max. 0.1%    
Isoftalová kyselina (HPLC)   max. 0.1%    
4-HIPA (HPLC)   max. 0.05%    
Bod tání   min. 298°C    
Popel   max. 0.05%    
Těžké kovy (dle evrop.lékopisu)   max. 10 ppm    
Železo (dle evrop.lékopisu)   max. 10 ppm    
Obsah vody (K. Fischer)   max. 0.5%

Balení

Plechové bubny s PE vložkou a 50 kg nebo dle přání zákazníka.

Skladování

Skladovat v původních uzavřených obalech na místech suchých, chladných, chráněných před přímými vlivy povětrnosti (světlo, žár, mráz a vlhkost).

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024