• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

2-Fenylethylisokyanát

Chemický název:   2-Fenylethylisokyanát
CAS:   1943-82-4
ES:   413-080-0
Další názvy látky:   Fenethylisokyanát
Sumární vzorec:  

C9H9NO

Strukturni vzorec:   2-Fenylethylisokyanát
Molekulová hmotnost:   147.18
Všeobecný popis:  

bezbarvá až slabě žlutá, průsvitná, viskózní kapalina, charakteristického štipalvého zápachu, slzotvorná

 

 

Kvalitativní údaje

 
Obsah (GC)   min. 99.0 %    
Jednotlivé nečistoty (GC)   max. 0.5 %    
Obsah vody   max. 0.1 %    
Barva   max. 150 APHA  

Balení

Polypropylénové bubny s UN-kódem a 200 kg.

Skladování

Skladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před vzdušnou vlhkostí.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024