• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Polotovary / Aromatické Isokyanáty / R(+)-alfa-methylbenzylisokyanát

R(+)-alfa-methylbenzylisokyanát

Obchodní název:   R(+)-alfa-methylbenzylisokyanát
Chemický název:   R(+)-alfa-methylbenzylisokyanát
CAS:   33375-06-3
ES:   251-485-2
Sumární vzorec:  

C9H9NO

 

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024