• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Oktylisokyanát

Obchodní název:   Oktylisokyanát
Chemický název:   1-Oktylisokyanát
CAS:   3158-26-7
ES:   221-598-1
Sumární vzorec:  

C9H17NO

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024