• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Cyklohexylisokyanát

Obchodní název:   Cyklohexylisokyanát
Chemický název:   Cyklohexylisokyanát
CAS:   3173-53-3
ES:   221-639-3
Další názvy látky:   Isokyanátocyklohexan|Cyklohexylester kyseliny isokyanaté|Isokyanatan cyklohexylnatý
Sumární vzorec:  

C7H11NO

Strukturni vzorec:   Cyklohexylisokyanát
Molekulová hmotnost:   125.17
Všeobecný popis:  

bezbarvá až slabě žlutá, průsvitná, viskózní kapalina, charakteristického štiplavého zápachu, slzotvorná

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah cyklohexylisokyanátu (GC)   min. 99,0 %    
Další nečistoty - každá jedna (GC)   max. 0,10 %    
Neznámé nečistoty celkem (GC)   max. 0,50 %    
Obsah rozpouštědla   max. 0,1 %    
Speciální požadavky na kvalitu lze prodiskutovat se zákazníkem.

Skladování

Skladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před vzdušnou vlhkostí.
Skladovat v uzamčených prostorách.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024