• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Benzylisokyanát

Obchodní název:   Benzylisokyanát
Chemický název:   Benzylisokyanát
CAS:   3173-56-6
ES:   221-640-9
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024