• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

4-Tolylisokyanát

Obchodní název:   4-Tolylisokyanát
Chemický název:   4-Tolylisokyanát
CAS:   622-58-2
ES:   210-743-4
Další názvy látky:   p-tolylisokyanát
Sumární vzorec:  

C8H7NO

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024