• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Polotovary / Aromatické Isokyanáty / 4-Methyl-3-nitrofenylisokyanát

4-Methyl-3-nitrofenylisokyanát

Obchodní název:   4-Methyl-3-nitrofenylisokyanát
Chemický název:   4-Methyl-3-nitrofenylisokyanát
CAS:   13471-69-7
ES:   -
Sumární vzorec:  

C8H6N2O3

Molekulová hmotnost:   178.14
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024