• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

4-Fluorofenylisokyanát

Obchodní název:   4-Fluorofenylisokyanát
Chemický název:   4-Fluorofenylisokyanát
CAS:   1195-45-5
ES:   214-799-0
Sumární vzorec:  
   

C7H4FNO

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024