• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

3-Nitrofenylisokyanát

Obchodní název:   3-Nitrofenylisokyanát
Chemický název:   3-Nitrofenylisokyanát
CAS:   3320-87-4
ES:   222-025-8
Další názvy látky:   m-Nitrofenylisokyanát
Sumární vzorec:  

C7H4N2O3

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024