• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

2-Nitrofenylisokyanát

Obchodní název:   2-Nitrofenylisokyanát
Chemický název:   2-Nitrofenylisokyanát
CAS:   3320-86-3
EINECS:   222-024-2
Sumární vzorec:  

C7H4N2O3

Relativní mol. hmotnost:   164.12
Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF