• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

2-Fluorfenylisokyanát

Obchodní název:   2-Fluorfenylisokyanát
Chemický název:   2-Fluorfenylisokyanát
CAS:   16744-98-2
ES:   240-804-0
Sumární vzorec:  

C7H4FNO

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024