• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Polotovary / Aromatické Isokyanáty / 2,3-Dichlorfenylisokyanát

2,3-Dichlorfenylisokyanát

Obchodní název:   2,3-Dichlorfenylisokyanát
Chemický název:   2,3-Dichlorfenylisokyanát
CAS:   41195-90-8
ES:   255-253-1
Další názvy látky:   1,2-dichlor-3-isokyanátobenzen
Sumární vzorec:  

C7H3Cl2NO

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024