• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

1-Naftylisokyanát

Chemický název:   1-Naftylisokyanát
CAS:   86-84-0
ES:   201-703-7
Další názvy látky:   alfa-Naftylisokyanát|1-Isokyanátonaftalen
Sumární vzorec:  

C11H7NO

Strukturni vzorec:   1-Naftylisokyanát
Molekulová hmotnost:   169.18
Všeobecný popis:  

světle žlutá viskózní kapalina, charakteristického štiplavého zápachu, slzotvorná

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah 1-naftylisokyanátu (GC)   min. 99.0 %    
Ostatní isokyanáty (GC)   max. 0.1 %    
Organické rozpouštědlo (GC)   max. 0.5 %  

Balení

Polypropylénové bubny s UN-kódem a 200 kg.

Skladování

Skladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě.
Chránit před vzdušnou vlhkostí a světlem.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024