• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

organics.synthesia.eu / Pesticidy / Phenmedipham technický 97%

Phenmedipham technický 97%

Obchodní název:   Phenmedipham technický 97%
Chemický název:   Phenmedipham (ISO); Methyl-N-(3-{[N-(3-(methylfenyl)karbamoyl]oxy}fenyl)karbamát
CAS:   13684-63-4
ES:   237-199-0
Další názvy látky:   [3-(Methoxykarbonylamino)fenyl] N-(3-methylfenyl)karbamát|3-(Karbomethoxyamino)fenyl 3-methylkarbanilát
Sumární vzorec:  

C16H16N2O4

Strukturni vzorec:  
Molekulová hmotnost:   300.31
Všeobecný popis:  

krystalický prášek

 

 

Kvalitativní údaje

Obsah aktivní látky   min. 97,0 %    
Ztráta sušením   max. 1,0 %    
Zbytek nerozpustný v acetonu   max. 0,3 %    
Obsah vody   max. 0,2 %  

Skladování

Skladovat v původních uzavřených obalech v suchých skladech chráněných před ohněm, mrazem a přímým svitem, odděleně od potravin, krmiv a hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách 5 až 30 °C.
Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024