• Kvalita garantována mezinárodními certifikáty
  • Zodpovědný přístup
    k životnímu prostředí
  • Prvořadým cílem
    je spokojený zákazník
vyhledat lze název, CAS, EINECS

Vitamin D2

Jsme jediným evropským výrobcem Vitamínu D2, formy vitaminu D (také nazýván "Sluneční" vitamín), který se stal novou hvězdou světa vitamínů. V posledních deseti letech z výzkumů vyplynulo, že vitamín D hraje mnohem větší úlohu v oblasti zdraví a může chránit před různými druhy rakoviny, srdečních onemocnění, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, revmatoidní artritidou a onemocněním dásní.

Existují dva komerčně využívané formy vitamínu D, vitamín D2 (ergocalciferol) a vitamín D3 (cholekalciferol). Obě formy se používají v potravinových doplňcích, kde převažuje vitamín D3, zatímco vitamín D2 nachází větší využití ve farmacii v oblasti konečných lékových forem.

Nabízíme vysoce kvalitní produkt – USP, PhEUR. Výroba probíhá v přísných podmínkách GMP. Našim zákazníkům nabízíme plnou registrační podporu (DMF), promptní dodávky a široký zákaznický servis.

 

 
Obchodní název:   Vitamin D2
Chemický název:   Ergocalciferol
CAS:   50-14-6
ES:   200-014-9
Další názvy látky:   Calciferol
Sumární vzorec:  

C28H44O

Strukturni vzorec:   Vitamin D2
Molekulová hmotnost:   396.66
Všeobecný popis:  

bílá krystalická látka, bez zápachu

 

 

Kvalitativní údaje

Kvalita vyhovuje požadavkům: USP, Ph.Eur.

 

Balení

Baleno v atmosféře dusíku.

Standard: plechovky 100 g

Specifické rozměry balení na žádost.

  

Skladování

Skladovat v těsně uzavřených a řádně označených obalech pod dusíkem, při teplotě 2 až 8 °C, chránit před světlem.
Skladovat v uzamčených prostorách.

Podrobné informace o produktu si můžete také uložit ve formátu .pdf    PDF
Novinky
23.12.2022  |  Synthesia
PF 2024